Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
Menu

Begrippenlijst

Soorten zorg

Ouderenzorg 

Zorg voor (kwetsbare) ouderen

Thuiszorg

Zorg thuis ontvangen door verpleging of verzorging.

Mantelzorg

Niet-professionele zorg: door vrienden, bekenden of familie.

Particuliere (thuis)zorg

Zorg die de zorgbehoevende rechtstreeks inkoopt.

Nachtzorg

Bij Mantelaar: vervangende mantelzorg tegen nachttarief (Euro:14.45 per uur) tussen 22u en 7u.

24-uurs zorg

Bij Mantelaar: vervangende mantelzorg voor 24 uur. Als mantelzorger kunt u dus 24 uur van huis terwijl uw naaste in goede handen is.

Respijtzorg

Vervangende mantelzorg. Mantelaar heeft een contract met verzekeraar VGZ. Respijtzorg wordt door hen vergoed in dagdelen van 4, 8 of 24 uur.

Zorg bij dementie

Zorg en ondersteuning van mensen met geestelijke aftakeling, m.n. door ouderdom.

* definitie volgens van Dale woordenboek

Zorg in natura

Wanneer het CIZ besluit dat er recht is op zorg in natura, betekent dit dat er alleen zorg kan worden geleverd door een professional of zorginstelling. De zorgaanbieder moet een contract hebben met de organisatie die de zorg inkoopt.

Wetgeving

WLZ

Wet langdurige zorg

Regelt langdurige zorg voor mensen die chronisch ziek zijn. Of u hier recht op heeft beslist het CIZ (www.ciz.nl) u houdt daarna contact met het zorgkantoor over de afhandeling.

  • https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wmo-zvw-wlz

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wanneer u niet voldoet aan de eisen voor WLZ (langdurige zorg) kunt u mogelijk een beroep doen op wmo. Vanuit deze wet kan mogelijk PGB worden toegekend. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor mensen die niet geheel zelfstandig kunnen functioneren.

Jeugdwet

Kinderen van 18 jaar en jonger die zorg nodig hebben, krijgen te maken met de Jeugdwet. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Zorgverzekeringswet

Een ziekte kostenvergoeding voor iedereen. In Nederland is het verplicht een basiszorgverzekering te hebben. In de wet staat omschreven wat er in het basispakket zit. Zoals huisartsenkosten en bepaalde vergoedingen voor medicijnen.

Vanuit de zorgverzekeringswet is zorg aan huis te krijgen. Een zorgprofessional bepaalt welke zorg nodig is. De verpleging en verzorging aan huis vindt plaats door de wijkverpleging. U heeft meestal geen invloed op de precieze uren en tijden dat zij aan huis komen.

Instanties en vergoedingen

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

Op basis van de WLZ kunt u PGB aanvragen wanneer u chronisch Het CIZ beslist waar u recht op heeft.

Gemeente

Via de gemeente kunt u PGB aanvragen op basis van de wmo of jeugdwet.

Zorgkantoor

Op basis van de wlz kunt u PGB aanvragen. Elke regio van Nederland heeft een eigen zorgkantoor.

PGB

Persoons Gebonden Budget. Met een geldbedrag kunt u zelf zorg inkopen.

Of u recht heeft op persoonsgebonden budget bepaald uw gemeente of het zorgkantoor.

Overige begrippen

Mantelzorgmakelaar

Een meestal onafhankelijk adviseur, die helpt met in kaart brengen welke zorg u nodig heeft, waaraan te vragen en hoe te financieren, wanneer u er zelf niet uitkomt.

U kunt een mantelzorgmakelaar zelf benaderen.

Vervangende mantelzorg

Er is sprake van vervangende mantelzorg wanneer iemand anders (betaalt of onbetaald) mantelzorg overneemt van de vaste mantelzorger.

U bevindt zich hier: