Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten

Respijtzorg

U leest hieronder meer over het onderwerp respijtzorg. Respijtzorg is nog niet zo’n bekende term. Het loont de moeite om u hier even in te verdiepen: verzekeraars vergoeden namelijk steeds vaker respijtzorg. U kunt hier meer informatie vinden over:

Wat is respijtzorg?

De term respijtzorg is bij de meeste mensen nog niet zo bekend. Wanneer sprake is van respijtzorg, is dit in feite vervangende mantelzorg. De totale zorg voor iemand die mantelzorg nodig heeft wordt tijdelijk overgenomen door een professional of vrijwilliger. Op deze manier wordt overbelasting van de mantelzorger voorkomen. Het maakt niet uit of deze vervanging structureel of incidenteel is. Zo kunt u vervangende mantelzorger voor een dagdeel inzetten, maar ook wanneer u als mantelzorger, eens een weekendje weg wil is het een prettige oplossing.Denkt u het uzelf maar eens in: weer eens een heel weekend weg: op bezoek bij uw zoon, dochter of kennis die ver weg woont en u al lang niet heeft gezien. Terwijl uw naaste voor wie u zorgt in goede handen is bij een vervangende mantelzorger. Dat is respijtzorg. En wanneer bent u nou precies mantelzorger? Wanneer u langdurig intensief en onbetaald voor uw naaste zorgt. Als u meer wil lezen over mantelzorg, klik dan HIER. Wanneer de zorg wordt overgenomen door een vrijwilliger spreken we van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn niet makkelijk te vinden. Wijkverpleegkundigen en casemanagers in de ouderenzorg geven aan dat het wel even kan duren voordat zij een vrijwilliger kunnen vinden. Er bestaat meestal een wachtlijst. Betaalde opties voor respijtzorg zoals Mantelaar zijn professioneel en kunnen snel schakelen

Mantelaar wat is 24 uurs zorg?

Voor wie is respijtzorg?

Voor iedereen bij wie overbelasting door mantelzorg moet worden voorkomen. Wanneer u intensief en langdurig zorgt voor iemand met bijvoorbeeld dementie kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op respijtzorg. Ook wanneer u intensief zorgt voor een kind met een fysieke en/of lichamelijke beperking, komt u mogelijk in aanmerking voor respijtzorg. De zorg voor een kind met bijvoorbeeld autisme, een fysieke beperking of met het syndroom van down, kan erg zwaar zijn. Een ochtend, middag of zelfs 24 uur vervangende mantelzorg voor het overnemen van uw zorgtaken, brengt de nodige ontspanning.

Wie levert respijtzorg?

Organisaties zoals Mantelaar. Studenten met een zorgopleiding worden aan ouderen gekoppeld voor zorg en gezelschap. Voor studenten is dit een zinvolle bijbaan naast hun zorg opleiding. Zij doen ervaring op en helpen voorkomen dat u zelf overbelast raakt. Studenten worden gekoppeld op basis van zorgvraag en interesses: zo vindt u altijd iemand die echt bij u past .Vrijwilligersorganisaties leveren deze zorg ook. Zoals genoemd is dat meestal lang wachten, áls er al vrijwilligers beschikbaar zijn. Wilt u de zorg snel kunnen inzetten en zeker weten dat de vervangende mantelzorger betrokken en betrouwbaar is, schakel dan Mantelaar in. Mantelaar streeft ernaar u binnen 5 dagen een zorgstudent te kunnen voorstellen.

Respijtzorg van Mantelaar

Logischerwijs wonen en werken studenten met name in grote studentensteden zoals: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Den Haag en Nijmegen. In deze regio’s kan Mantelaar bijna altijd helpen, afhankelijk van de zorgvraag. Ook wanneer u 24uurs diensten aanvraagt, zijn studenten makkelijk(er) te vinden. Het reizen –veelal met het ov- weegt dan op tegen de vele uren die studenten kunnen werken. Bij kortere diensten is lange tijd reizen voor studenten niet altijd haalbaar. In andere delen van Nederland kan Mantelaar u mogelijk toch van dienst zijn. Belt u altijd even vrijblijvend om te vragen naar de actuele mogelijkheden in uw regio en in uw situatie.

Wanneer is 24 uurs zorg nodig?

Respijtzorg: vergoedingen

Voor u als mantelzorger is het waarschijnlijk goed nieuws dat u mogelijk in aanmerking komt voor respijtzorg. Vooral wanneer u er nog niet mee bekend was kan het uitzicht op respijtzorg ineens voor nieuwe mogelijkheden zorgen. Wat u dan natuurlijk wil weten, is hoe het dan zit met de vergoedingen van deze vervangende mantelzorg.

Er zijn een aantal mogelijkheden wanneer u voor respijtzorg via Mantelaar kiest:

U betaalt particulier

Dit wil zeggen: op eigen kosten. U ontvangt een factuur aan het eind van de maand en u betaalt deze aan Mantelaar. Mantelaar zorgt ervoor dat de student wordt uitbetaald. U kunt het aantal uren afnemen die u wenst, vanaf een minimum van 2 uur per bezoek.

U betaalt door middel van PGB. (Persoonsgebonden budget).

Dit is geld dat u toegewezen krijgt van de gemeente, wanneer u daar recht op heeft. Óf u hier recht op heeft beslist niet Mantelaar maar de gemeente waar u woont. Er wordt door een specialist binnen de gemeente gekeken naar uw persoonlijke situatie. Als blijkt dat u recht heeft op PGB, heet de wet die daarmee gepaard gaat de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). De gemeente bepaalt ook of er recht is op PGB vanuit de jeugdwet, in gevallen van kinderen onder de 18 jaar, met bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke handicap.

Ook vanuit de wlz (Wet Langdurige Zorg) kunt u recht hebben op PGB. Bijvoorbeeld wanneer uw naaste chronisch ziek is en thuis continue ondersteuning nodig heeft. U kunt dan terecht bij het ‘centrum indicatiestelling zorg’ ofwel CIZ. (LINK naar www.ciz.nl) Zij stellen vervolgens eerst een indicatie. Het CIZ moet dus eerst vaststellen hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is. Vervolgens stuurt het CIZ deze indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Vervolgens hoort u van hen of er PGB wordt toegekend op basis van WLZ.

Vanuit de WLZ kunt u tevens recht hebben op zorg in natura. Dit kan enkel voorzien worden door een zorginstelling of professional. Mantelaar is geen zorginstelling, maar een bemiddelingsbureau.Zorg in natura kunt u om die reden nooit bij Mantelaar inkopen.

Wanneer uw PGB nog ter beoordeling bij gemeente, CIZ of zorgkantoor ligt, maar de zorg eigenlijk niet kan wachten, is er wel een andere mogelijkheid. U kunt dan als particulier bij Mantelaar de zorg starten. Later kan dit worden omgezet naar PGB. Particuliere bezoeken kunnen worden omgezet naar PGB, maar dit kan niet met terugwerkende kracht. U betaalt dan dus de eerste bezoeken zelf tot dat het PGB toegekend is. Een voorbeeld: in het geval dat u nog voor het einde van de maand Januari doorgeeft dat uw PGB is toegekend, kan Mantelaar alle bezoeken van Januari nog omzetten naar PBG, ook al is dit particulier gestart. Wanneer u dit in Februari doorgeeft, worden de bezoeken van Januari nog wel particulier geteld en starten de bezoeken op PGB-tarief vanaf Februari.

Zorgverzekeraar

In een enkel geval kan uw aanvullende pakket uitkomst bieden. Doordat iedereen anders is verzekerd, kunt u het beste eerst nagaan bij uw verzekeraar of u in uw situatie vergoeding krijgt voor mantelzorg. U kunt daarna besluiten of u de zorg waar u recht op heeft, in te kopen bij Mantelaar.

Mantelaar werkt nauw samen met verzekeraar VGZ. Hieronder valt ook: VGZ, IZA, IZZ, UMC en Univé. Mantelaar hoopt in de toekomst met meer verzekeraars samen te gaan werken. VGZ biedt haar verzekerden een aantal dagen per jaar respijtzorg aan. Om hoeveel dagen dit voor u gaat, kan uw verzekeraar u vertellen. Het aantal dagen dat u krijgt, kan worden verdeeld in dagdelen van 4 of 8 uur, of in hele dagen van 24-uur. Het werkt dus zo: VGZ geeft eerst de toestemming voor respijtzorg, Mantelaar verzorgt vervolgens de aanvraag. De uitbetaling van de studenten loopt vervolgens via Mantelaar. Kijk voor alle extra informatie over Mantelaar en VGZ op deze pagina: KLIK HIER.

Handige links bij dit artikel

U bevindt zich hier: