Logo Mantelaar

Verzekeraars

Mantelzorg wordt vergoed uit steeds meer verzekeringen. Het gaat hier om vervangende of ondersteunende mantelzorg. Verzekeraars noemen dit ook wel respijtzorg. U krijgt ondersteuning voor uw naaste. Tijdelijk of structureel. Dag en/of nacht. Ook onze 24 uurszorg en nachtzorg worden vergoed door een aantal zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars die Mantelaar vergoeden in 2022

Hieronder ziet u een overzicht van verzekeraars die onze mantelzorgondersteuning vergoeden in 2022. Verzekeraars bieden in de aanvullende verzekering vaak drie polissen. Bijvoorbeeld klein, medium, groot.

Specifieke informatie

Zorgverzekeraars Footer

Bij de verzekeraars VGZ, Univé, UMC, IZZ en IZA wordt gerekend in dagen. Afhankelijk van uw polis kunt u aanspraak maken op 5 tot 25 dagen. De vervangende mantelzorg kan ook ingezet worden voor kortere diensten (4u overdag en/of slaapdiensten). Als u deze zorg voor minder dan 24 uur afneemt, rekenen deze verzekeraars wel altijd 1 volledige dag. U kunt een vergoeding aanvragen op de polis van de mantelzorger en/of zorgvrager.

Vb. u heeft aanspraak op 15 dagen vervangende mantelzorg. Deze kunt u inzetten door:
• 15 dagen van 3 tot maximaal 7 uur
• 15 slaapdiensten
• 15 diensten 24u-zorg
• óf een combinatie van bovenstaande

Bij Zilveren Kruis, Pro Life en Interpolis wordt gerekend in uren. Afhankelijk van uw polis kunt u aanspraak maken op 96, 120 of 144 uur vervangende mantelzorg. Minimale afname per bezoek is 2 uur. De vervangende mantelzorg is in maximaal 3 aaneensluitende maanden inzetbaar. U kunt een vergoeding aanvragen op de polis van de mantelzorger óf zorgvrager.

Bij AON wordt gerekend in dagen. Afhankelijk van uw polis kunt u aanspraak maken op 5 tot 15 dagen. De vervangende mantelzorg kan ook ingezet worden voor kortere diensten (4u overdag en/of slaapdiensten). U kunt een vergoeding aanvragen op de polis van de mantelzorger en/of zorgvrager.

• Een dag kan worden ingezet als 4 dagdiensten van 4 uur of 2 dagdiensten van 8 uur
• 2 nachten van 9 uur ( 22:00 tot 07:00 )
• Dag van 24u-zorg
• óf een combinatie van bovenstaande

Bij Menzis wordt gerekend in uren. Wanneer u in uw polis aanspraak kunt maken op vervangende mantelzorg kunt u 69 uur vervangende mantelzorg inzetten. Minimale afname per bezoek is 3 uur. U kunt een vergoeding aanvragen op de polis van de mantelzorger.

Bij Zorg & Zekerheid is 24 uurs zorg mogelijk. Wanneer u in uw polis aanspraak kunt maken op vervangende mantelzorg kunt u 21 dagen vervangende mantelzorg inzetten. U kunt een vergoeding aanvragen op de polis van de zorgvrager.

Bij de verzekeraars NN (Nationale Nederlanden), CZ en OHRA wordt gerekend in dagen. Afhankelijk van uw polis kunt u aanspraak maken op 14 dagen. Bij Mantelaar kunt u deze ‘dagen’ inzetten als diensten van 4 óf 5u. Voor één dienst van 4 óf 5u schrijft de verzekeraar dus 1 volledige dag af. Bij CZ kunt u een vergoeding aanvragen op de polis van de mantelzorger. Bij NN & OHRA kunt u een vergoeding aanvragen op de polis van de mantelzorger én/of de zorgvrager.

Ondersteuning van Mantelaar

Wij zijn al 8 jaar lang de specialist in mantelzorgondersteuning en onze missie is om mantelzorgondersteuning zo normaal te maken als de oppas en hulp in huis. Onze jonge gedreven zorgverleners zijn daadkrachtig en flexibel. Wij vertellen niet hoe het moet, maar wij passen ons aan de zorgsituatie. Wij signaleren, acteren en rapporteren. Tegelijkertijd brengen wij leven in de dagen van de zorgvrager en komt de mantelzorger tot rust. Keer op keer wordt bevestigd dat de combinatie van jong en oud een gouden combinatie is.

“Ik kreeg tijd voor mijzelf terug. Tijd die ik zonder zorgen over mijn moeder kan inplannen zoals ik dat wil.”

Waar wij in ondersteunen:

Wassen en aankleden;
Steunkousen aantrekken;
Hulp bij toiletgang (ook in de nacht);
Begeleiden naar medische afspraken;
Samen een kop koffie of thee drinken;
De krant voorlezen of spelletjes doen.

Wie zijn onze Mantelaars?

Onze Mantelaars doen een (para)medische studie zoals verpleegkunde, geneeskunde, ergotherapie, social work en fysiotherapie of ze hebben aantoonbare ervaring in de zorg. Onze Mantelaars signaleren, acteren en rapporteren.

Lees meer over onze Mantelaars

Meer weten over
mantelzorg-ondersteuning

Zorg, gezelschap, praktische hulp;
Dag, nacht en 24 uurs zorg;
Waar, wanneer en hoe u dit wilt.