Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
Menu

Respijtzorg

U leest hieronder meer over het onderwerp respijtzorg. Respijtzorg is nog niet zo’n bekende term. Het loont de moeite om u hier even in te verdiepen: verzekeraars vergoeden namelijk steeds vaker respijtzorg. U kunt hier meer informatie vinden over:

Wat is respijtzorg?

De term respijtzorg is bij de meeste mensen nog niet zo bekend. Wanneer sprake is van respijtzorg, is dit in feite vervangende mantelzorg. De totale zorg geleverd door de mantelzorger wordt tijdelijk overgenomen door een professional of vrijwilliger. Op deze manier wordt overbelasting van de mantelzorger voorkomen. Het maakt niet uit of deze vervanging structureel of incidenteel is. Zo kunt u vervangende mantelzorg voor een dagdeel inzetten, maar ook wanneer u als mantelzorger eens een weekendje weg wil, is het een prettige oplossing. Stelt u het eens voor: weer eens een heel weekend weg terwijl uw naaste voor wie u zorgt, in goede handen is bij een vervangende mantelzorger. Zo kunt u op bezoek bij uw zoon, dochter of kennis die ver weg woont en al lang niet heeft gezien. Dat is respijtzorg. Wanneer bent u nou precies mantelzorger? U bent mantelzorger als u langdurig, intensief en onbetaald voor uw naaste zorgt. Wanneer de zorg wordt overgenomen door een vrijwilliger spreken we van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn niet makkelijk te vinden. Wijkverpleegkundigen en casemanagers in de ouderenzorg geven aan dat het tijd kost om een vrijwilliger te vinden. Er bestaat meestal een wachtlijst. Ook beschikken niet alle vrijwilligers over de juiste vaardigheden die nodig zijn voor de zorg. Betaalde opties voor respijtzorg, zoals Mantelaar, zijn professioneel en kunnen snel schakelen.

Voor wie is respijtzorg?

Respijtzorg is voor iedereen bij wie overbelasting door mantelzorg moet worden voorkomen. Wanneer u intensief en langdurig zorgt voor iemand met bijvoorbeeld dementie kunt u aanspraak maken op respijtzorg. Ook wanneer u intensief zorgt voor een kind met een fysieke en/of geestelijke beperking, komt u in aanmerking voor respijtzorg. De zorg voor een kind met bijvoorbeeld autisme, een handicap of met het syndroom van down, kan erg zwaar zijn. Een ochtend, middag of zelfs 24 uur vervangende mantelzorg voor het overnemen van uw zorgtaken, brengt de nodige ontspanning. Lees meer over Mantelaar via onze nieuwsbrief. Elke maand geven wij een nieuwsbief uit met nieuws over de zorg, ontwikkelingen binnen Mantelaar en leuke tips over uitjes met ouderen en/of mantelzorgers. U kunt zich hierop inschrijven.

Wie levert respijtzorg?

Mantelaar en degelijke organisaties leveren respijtzorg. Bij Mantelaar worden studenten met een zorgopleiding gekoppeld aan hulpbehoevenden voor zorg én gezelschap. Voor de zorgstudenten is dit een zinvolle bijbaan naast hun zorgopleiding. Zij doen ervaring op en helpen voorkomen dat u overbelast raakt. Studenten worden gekoppeld op basis van de zorgvraag, ervaring, locatie en interesses: zo vindt u altijd iemand die echt bij u past. Vrijwilligersorganisaties leveren deze zorg ook. Zoals genoemd moet er vaak lang gewacht worden op hulp en beschikken de vrijwilligers niet altijd over de juiste kwaliteiten. Wilt u de zorg snel kunnen inzetten en zeker weten dat de vervangende mantelzorger betrokken en betrouwbaar is, schakel dan Mantelaar in. Wij streven ernaar u binnen 5 dagen na een persoonlijke intake een zorgstudent te kunnen voorstellen. Door op de link te klikken leest u meer over onze werkwijze.

Respijtzorg van Mantelaar in uw regio

De zorgstudenten wonen en werken met name in grote studentensteden, zoals: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden en Nijmegen. Voor kortere bezoeken kan in deze regio’s Mantelaar, afhankelijk van de zorgvraag, helpen. Voor langere bezoeken liggen ook in de kleinere regio’s mogelijkheden. Voor 24 uursbezoeken zijn wij zo goed als landelijk inzetbaar. De zorgstudenten zijn voor lange bezoeken zeker bereid om te reizen. Het reizen –veelal met het ov- weegt dan op tegen de vele uren zij kunnen werken. Bij kortere diensten is een lange reistijd vaak niet altijd haalbaar voor studenten. Mantelaar rekent geen reiskostenvergoeding. Bij lange reistijden kan dit wel door de zorgstudent aan u gevraagd worden. U kunt het beste bellen voor advies. We denken graag met u mee en kijken naar de mogelijkheden binnen uw regio. Ook kunt u een aanvraagformulier invullen voor een vrijblijvend advies.

Respijtzorg vergoedingen

Voor u als mantelzorger is het goed nieuws dat u mogelijk in aanmerking komt voor respijtzorg. Vooral wanneer u er nog niet mee bekend was, kan het uitzicht op respijtzorg ineens voor nieuwe mogelijkheden zorgen. Wat u dan natuurlijk wil weten, is hoe het dan zit met de vergoedingen van deze vervangende mantelzorg.

Er zijn een aantal mogelijkheden wanneer u voor respijtzorg via Mantelaar kiest:

U betaalt particulier

Dit wil zeggen: op eigen kosten. U ontvangt een gespecificeerd factuur aan het eind van de maand en u betaalt deze aan Mantelaar. Mantelaar zorgt ervoor dat de zorgstudent wordt uitbetaald. U kunt het aantal uren afnemen die u wenst, vanaf een minimum van 2 uur per bezoek. Tarieven

U betaalt door middel van PGB. (Persoonsgebonden budget).

Er bestaan verschillende soorten PGB. Er zijn verschillende wetten die de mogelijkheid geven voor een PGB. Voor iedere vorm van een persoonsgebonden budget doorloopt u een ander aanvraagproces. Mantelaar regelt geen PGB, u moet bij uw gemeente zijn voor een aanvraag. Er wordt door een specialist binnen de gemeente gekeken naar uw persoonlijke situatie. Na indicatie wordt er een PGB toegewezen. U heeft een budget toegewezen gekregen vanuit de gemeente.

De verschillende soorten PGB zijn WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZvW (Zorg Verzekeringswet) en de Jeugdwet. Vanuit elk soort PGB kan Mantelaar betaald worden.

WMO wordt voornamelijk toegewezen aan personen die hulp nodig hebben in en rondom het huis. ZvW wordt voornamelijk toegewezen aan personen die persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben. De Jeugdwet wordt toegepast op kinderen en jongeren die zorg, hulp en ondersteuning nodig hebben. Vanuit de WLZ ontvangt u een budget als er intensieve en langdurige zorg nodig is.

Voor een WLZ indicatie kunt u terecht bij ‘Centrum Indicatiestelling Zorg’ ofwel CIZ. Het CIZ stelt eerst vast hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is. Vervolgens stuurt het CIZ deze indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. U hoort dan van hen of er een PGB wordt toegekend op basis van WLZ.

Vanuit de WLZ kunt u tevens recht hebben op zorg in natura. Dit kan enkel voorzien worden door een zorginstelling of professional. Mantelaar is geen zorginstelling, maar een bemiddelingsbureau. Zorg in natura kunt u om die reden niet bij Mantelaar inkopen.

Bezoeken kunnen helaas niet met terugwerkende kracht worden betaald vanuit het PGB. Wanneer uw PGB nog ter beoordeling bij gemeente, CIZ of zorgkantoor ligt, en de zorg niet kan wachten, kunt u de zorg als particulier bij Mantelaar starten. Zodra het PGB is toegekend kunnen de bezoeken worden omgezet naar PGB. U betaalt dan dus de eerste bezoeken zelf tot dat het PGB toegekend is. In het geval dat u nog voor het einde van de maand (bijv.) januari doorgeeft dat uw PGB is toegekend, kan Mantelaar alle bezoeken van diezelfde maand nog omzetten naar PBG, ook al is dit particulier gestart. Wanneer u pas in dit geval in februari de toekenning doorgeeft, worden de bezoeken van januari nog wel particulier geteld en kunnen de bezoeken vanaf februari vanuit het PGB betaald worden.

Als de bezoeken vanuit het PGB worden betaald, is het nodig dat er per zorgstudent die langs komt een zorgovereenkomst wordt getekend. Wij willen u helpen bij het invullen van dit formulier.

Zorgverzekeraar

In een enkel geval kan uw aanvullende pakket uitkomst bieden. Doordat iedereen anders is verzekerd, kunt u het beste navraag doen bij uw verzekeraar of u in uw situatie vergoeding krijgt voor mantelzorg. U kunt dan bij Mantelaar terecht. Mantelaar werkt nauw samen met zorgverzekeraar VGZ. Hieronder valt ook: IZA, IZZ, UMC en Univé. VGZ biedt haar verzekerden een aantal dagen per jaar respijtzorg aan. Dit kan oplopen tot wel 21 dagen per jaar. Voor hoeveel dagen u respijtzorg kan inzetten, kan uw verzekeraar u vertellen. Er zijn drie mogelijkheden waarop de respijtzorgdagen kunnen worden ingezet, namelijk in bezoeken van 4 uur of 8 uur, of in hele dagen van 24 uur.

Het werkt als volgt: VGZ geeft eerst toestemming voor respijtzorg. U kiest voor Mantelaar om deze zorg te leveren. Na een persoonlijke intake wordt er gezocht naar (een) geschikte zorgstudent(en). U ontvangt op de eerste van de maand een gespecificeerd factuur die u declareert bij uw zorgverzekeraar. Mantelaar int het bedrag halverwege de maand. De uitbetaling van de zorgstudent(en) loopt via Mantelaar. Kijk voor alle extra informatie over Mantelaar en VGZ op deze pagina: Coöperatie VGZ

Ook bij andere zorgverzekeraars zijn er mogelijkheden om Mantelaar in te zetten. Vraag uw zorgverzekeraar naar mogelijkheden binnen mantelzorgondersteuning.

Mantelzorgmakelaar

De wereld van de zorg en haar mogelijkheden kan lastig zijn te begrijpen. Waar vindt u de hulp die u nodig heeft en hoe kunnen deze bekostigd worden. Wanneer u behoefte heeft aan iemand die met u meedenkt en zoekt naar de best mogelijke oplossing voor uw situatie, kunt u een mantelzorgmakelaar inhuren. Deze mantelzorgmakelaars werken onafhankelijk. U kunt Mantelaar bellen voor tips over mantelzorgmakelaars in uw regio.

Handige links bij dit artikel

U bevindt zich hier: