Logo Mantelaar

Zorgverzekeraars

Vaak is het mogelijk de aanvullende mantelzorg van Mantelaar vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB) vergoed te krijgen. Een PGB is een budget van de overheid waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Zodra u een indicatie heeft gekregen, kunt u een PGB aanvragen. Indien deze toegekend wordt, mag u zelf bepalen bij welke organisaties u uw zorg inkoopt. Vanuit een PGB kunt u dus ook de mantelzorg van Mantelaar betalen.

VGZ
Univé
UMC
IZZ
IZA

Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ, Univé, UMC, IZZ of IZA? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor vervangende mantelzorg (respijtzorg) variërend tussen de 5 en 25 respijtzorg-dagen per kalenderjaar, afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft. Deze dagen zijn om te zetten in uren variërend van 3 tot en met 7 uur per dag. In uw polis kunt u terugvinden op hoeveel respijtdagen u recht heeft. Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende kan een vergoeding aanvragen.

Voor goedkeuring kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

De zorgadviseurs van VGZ: 088 – 131 16 11
De afdeling Zorgadvies en Bemiddeling van Univé: 088 – 131 16 17
De afdeling Zorgadvies van IZA: 088 – 131 16 13
Afdeling Zorgadvies en bemiddeling van UMC: 088 – 131 16 16
Afdeling Zorgadvies en bemiddeling van IZZ: 088 – 131 16 12

Zilveren Kruis
Interpolis
UMC
AON

Bent u aanvullend verzekerd bij Zilveren Kruis, Interpolis, De christelijke Zorgverzekeraar of AON? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van een aantal uur vervangende mantelzorg.

Zilveren Kruis

  • 2 sterren maximaal 96 uur per kalenderjaar.
  • 3 sterren maximaal 120 uur per kalenderjaar.
  • 4 sterren maximaal 144 uur per kalenderjaar.

Deze vergoeding geldt maximaal één keer per kalenderjaar voor drie aaneengesloten maanden. U kunt een vergoeding alleen aanvragen op de polis van de mantelzorger en niet op de polis van de zorgbehoevende. Er moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Persoonlijke Zorgcoach van Zilveren Kruis. Deze kunt u bereiken op tel. 071 – 364 02 80.

Interpolis

  • MeerZeker maximaal 96 uur per kalenderjaar.
  • ZonderZorgen maximaal 120 uur per kalenderjaar.

Deze vergoeding geldt maximaal één keer per kalenderjaar voor drie aaneengesloten maanden. U kunt een vergoeding alleen aanvragen op de polis van de mantelzorger en niet op de polis van de zorgbehoevende. Er moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de ZorgConsulent van Interpolis. Deze kunt u bereiken op tel. 071 – 364 02 59.