Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
Menu

Q&A PGB in de WLZ

Hier ziet u de veel gestelde vragen die tjdens het webinar over PGB in de WLZ naar voren kwamen. Neem contact op als u meer wilt weten over de vergoeding van Mantelaar uit het PGB in de WLZ.

Neem contact op Meld u aan voor het webinar

 • Wanneer iemand zelf respijtzorg inkoopt, is er dan geen indicatie nodig?
  Dat klopt. Dan is er geen indicatie nodig.
 • Is respijtzorg ook mogelijk als een mantelzorger wordt vervangen door een professional als deze een afspraak heeft waar de mantelzorger alleen heen mag?
  Ja, dan is respijtzorg ook mogelijk.
 • Is gewaarborgde hulp ook verplicht bij een indicatie lichamelijk gehandicapt (LG), waarbij aan de achterkant een dubbele grondslag namelijk ook verstandelijk gehandicapt (VG )wordt herkend.
  Nee, maar het is wel aan te raden.
 • Indien een aanbieder een VPT zonder dagbesteding in ZIN levert. Kan de dagbesteding dan apart in PGB aangevraagd worden? En kan dit stuk van de dagbesteding ook nog deels in ZIN en deels in PGB?
  Het Volledige Pakket Thuis(VPT) wordt dan omgezet in Modulair Pakket Thuis(MPT); de dagbesteding kan dan deels in ZIN en deels in PGB.
 • Wil het CIZ altijd een diagnose van een arts hebben of is een goede beschrijving van de problemen met gegevens van de huisarts ook voldoende?
  Hoe meer informatie meegestuurd wordt hoe beter beeld het CIZ krijgt: als de diagnose er is, wordt aangeraden deze altijd mee te sturen.
 • Waarom is de tip om zoveel mogelijk informatie mee te sturen als je een indicatie-aanvraag doet bij ZIN? Ik zou zo graag willen dat het CIZ checkt op de criteria (en dat daar de informatie van bijzit).
  Het meesturen van zoveel mogelijk informatie voorkomt dat CIZ het moet opvragen. Dit scheelt doorlooptijd van de aanvraag.
 • Ik heb voor een klant een VV6 indicatie aangevraagd. Dit in de vorm van een MPT/PGB. Nu moet deze klant ook dagbehandeling krijgen. Kan dit dan ook vanuit het zorgprofiel ZIN?
  (Dag-)behandeling kan uitsluitend in ZIN worden verstrekt.
 • Als een zorgorganisatie de aanvraag doet, is er dan ook een status van de huisarts nodig?
  Status meesturen geeft een duidelijker en vollediger beeld, ook van de voorgeschiedenis van de zorgvrager en eventuele zaken bij de zorgorganisatie.
 • Wanneer iemand voor 2021 al op een van de 3 soorten wachtlijsten stond, hoe worden die naar deze 4 wachtlijsten overgezet?
  Dit moet de betreffende zorgaanbieder van voorkeur regelen/omzetten.
 • Zijn er voordelen bij de verschillende manieren waarop je een WLZ kunt aanvragen? Zoals per post/mail of een veel uitgebreidere aanvraag vanuit de zorgorganisatie?
  Digitaal aanvragen voorkomt zoekraken van stukken en soms tot snellere doorlooptijd van de aanvraag.
 • Als je al opname wilt maar tot die tijd PGB nodig hebt wat vul je dan in? Of als combi ZIN/PGB ter overbrugging nodig is?
  Voorkeur is opname.
 • Waar geef je aan dat je PGB wilt. Moet je dit omschrijven bij de WLZ aanvraag?
  bij vraag 7 op het aanvraagformulier:
 • Wordt de WLZ cliëntondersteuner wordt uit het budget van de indicatie betaald?
  Nee, deze wordt hier niet uit betaald.
 • Kan apart worden gedeclareerd bij het zorgkantoor als er een contract is maar wordt alleen betaald vanuit aanvullende verzekering toch?
  Een mantelzorgmakelaar kan worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering; een wlz-cliëntondersteuner wordt betaald door het zorgkantoor, hoeft niet gedeclareerd te worden door de cliënt.
 • Wat als er geen gewaarborgd hulp beschikbaar is. Bijv geen kinderen, geen netwerk.
  Dan is het bij VG en VV-indicaties niet mogelijk om een PGB in te zetten, behalve als een wettelijke vertegenwoordiger bereid is om als gewaarborgde hulp op te treden.
 • Is er een standaardformulier budgetplan?
  Elk zorgkantoor gebruikt een eigen standaard budgetplan, te downloaden op de website van het zorgkantoor.
 • Hoeveel uur informele zorg mag je maximaal vanuit het PGB inzetten?
  Per zorgverlener maximaal 40 uur per week.
 • Kan het ook via ZIN bij de Mantelaar?
  Onze zorg is niet aan te vragen vanuit ZIN. Omdat wij geen zorginstelling zijn, kunnen wij hierover geen afspraken maken met het zorgkantoor.
 • Is een WLZ indicatie te combineren met respijtzorg vanuit een aanvullende polis bij een zorgverzekering?
  Wanneer er een pgb is vanuit de wlz of een indicatie voor zorg in natura vanuit wlz, dan kan er geen respijtzorg vanuit de polis van de zorgvrager worden ingezet. Als de mantelzorger aanvullend verzekerd is, dan is er de mogelijkheid om respijtzorg vanuit de polis vergoed te krijgen.
 • Als familie zorg gaat verlenen wat is dan het gebruikelijke tarief?
  In de wlz krijg je ook een vergoeding als je als familie zorg verleent. Dit is minimaal het minimumloon, van rond de 10 euro per uur en maximaal € 21,14 per uur. (2021)
 • Klopt het dat 24 uursdiensten en niet declareren bij slapen cliënt?
  Ja, dat klopt. Je mag alleen de daadwerkelijk gewerkte uren ’s nachts declareren.
 • Waarom kunnen er nachts ,als de cliënt slaapt, geen uren worden gedeclareerd?
  Omdat tijdens de slaap geen zorg wordt verleend.
 • Voor vervoer naar dagbesteding (ZIN) hoef je toch geen speciale indicatie te hebben?
  Klopt.
 • Wanneer je begeleiding hebt via PGB en er is plotseling zorg ,verpleging, nodig. wie regelt dat?
  Dat hangt van de indicatie af. In de wlz ziet dat eruit als volgt uit:Bij PGB moet de cliënt of diens gewaarborgde hulp dit in gang zetten;Bij MPT regelt de zorgcoördinator thuis en/of de gewaarborgde hulp Bij VPT regelt de zorgaanbieder die vpt levert.
 • Kun je de administratie van PGB uitbesteden?
  De pgb-administratie doet de gewaarborgde hulp of de cliënt/budgethouder zelf; de salarisadministratie kan de SVB doen op verzoek, per zorgverlener.
 • Moet er in de CIZ indicatie een aparte aantekening “vervoer” staan om vervoer vanuit ZIN in te zetten?
  Nee, dat is afgeschaft.
 • Zolang er nog geen zorg vanuit WLZ wordt geleverd, wordt de WMO dan nog ingezet?
  Meestal stopt de Wmo op het moment dat de Wlz wordt toegewezen.
 • Moet er al een eigen bijdrage betaald worden voor WLZ als er nog geen zorg wordt afgenomen?
  Als er geen zorg wordt ingezet, is er geen eigen bijdrage verschuldigd.
 • Hoe is de eigen bijdragen berekend?
  Bij minder dan 20 uur per maand, is er standaard een eigen bijdrage van € 23,- per maand. Bij meer zorginzet geldt de eigen bijdrage naar draagkracht: vermogen+inkomen
 • Klopt het dat de aanvraag makkelijker en sneller gaat indien een ZIN-zorgaanbieder de aanvraag doet?
  Niet per definitie. De aangeleverde informatie is bepalend voor de doorstroomsnelheid; als een particulier de aanvraag doet en alle benodigde informatie aanlevert, kan een indicatie snel gegeven worden.
U bevindt zich hier: