Logo Mantelaar

Ben ik mantelzorger?

Zorgen voor uw naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Wanneer kunt u uw zelf mantelzorger noemen? Wat verstaan we hieronder?

Een mantelzorger biedt hulp aan iemand in hun directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp zoals de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners tellen mee.

Mantelzorg is onbetaald.

Een zeer duidelijk kenmerk is dat mantelzorg niet betaald is. Oppassen op de kleinkinderen of iemand helpen zonder gezondheidsbeperkingen, valt buiten de definitie.

Vrijwillig vs vrijwilligerszorg?

Mantelzorger word je. Plotseling, na een ongeluk bijvoorbeeld, of de zorg voor uw naaste breidt zich over de jaren geleidelijk uit. Vrijwilligerszorg kiest de zorggever zelf voor. Vaak binnen een organisatorisch verband aan iemand buiten het sociale netwerk. Dat maakt dat dit geen mantelzorg is. Over de vrijwilligheid van mantelzorg valt een semantische discussie te voeren.

Wat bieden zorgverzekeraars aan mantelzorgers?

Steeds meer zorgverzekeraars bieden een binnen de aanvullende verzekering een mantelzorgregeling aan, respijtzorg genaamd, voor overbelaste mantelzorgers. U wordt getoetst om te kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. U dient geruime tijd voor meer dan 8 uur in de week de zorg te dragen voor een naaste.

Mantelzorgondersteuning

Mantelaar koppelt gedreven zorgverleners aan mensen die verzorging, begeleiding en gezelschap nodig hebben. De studenten, met een zorggerelateerde achtergrond bieden cliënten wat nodig is, wanneer dat nodig is.

Samen met cliënt (en mantelzorger) wordt bekeken welke ondersteuning wanneer wenselijk is. Onze ondersteuning is gericht op versterking van eigen regie en zelfredzaamheid van uw naaste en daarmee ook van u. Mantelaar staat voor leven in de dagen.