Logo Mantelaar

Hoe zet u respijtzorg in via de zorgverzekeraar?

U heeft de keuze gemaakt; u heeft of u bent overgestapt naar een zorgverzekeraar die mantelzorgondersteuning, oftewel respijtzorg, vergoed. Wat goed! Maar hoe nu verder? Hoe regelt u de daadwerkelijke ondersteuning en wie regelt de indicatie? Wij leggen het uit in een paar simpele stappen.

Blog door Thea Prins 2 juni 2021

U krijgt mantelzorgondersteuning, oftewel respijtzorg via de zorgverzekeraar vergoed, maar hoe zet u dit in? Wij leggen dit in een paar enkele stappen uit.

Stap 1: Voorbereiden en inlezen

Om mantelzorgondersteuning te krijgen, zult u contact op moeten nemen met de zorgverzekeraar. Om u hierop voor te bereiden vinden wij het fijn om u eerst te spreken, zodat u weet wat u kan verwachten. Als eerste is het belangrijk dat u weet waar u recht op heeft. Denk hierbij aan:

  • Welk aanvullend pakket u heeft (dit bepaalt op hoeveel dagen u recht heeft)
  • Wat voor zorg of hulp u wilt inzetten;
  • Wat u hiervoor nodig heeft;
  • Op welke momenten u de ondersteuning wilt inzetten.

Veel vragen waar u misschien niet direct het antwoord op weet. Daar helpen wij u graag bij, zodat u voorbereid het gesprek met de zorgverzekeraar aangaat.

Zorg ervoor dat u kan aantonen dat u mantelzorger bent

Het is van belang dat u tijdens dit telefoongesprek aangeeft dat u een mantelzorger bent en graag ondersteuning zou willen. Belangrijk is dat u kunt vertellen dat de door u geboden mantelzorg ‘significant’ en ‘duurzaam’ is. Met andere woorden, dat de hulp die u biedt hard nodig is en deze hulp op regelmatige basis gegeven dient te worden. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet u als mantelzorger een minimaal aantal uren per week zorg verlenen.

Formeel wordt naar de onderstaande definitie van de ‘mantelzorger’ gekeken: “Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een andere familielid, vriend of kennis.

Soms treedt de zorgvraag echter plotseling op en is er acuut intensief hulp nodig, bijvoorbeeld na een hartaanval of operatie. Ook in deze situatie kan de zorgverzekering meestal goedkeuring geven voor het vergoeden van mantelzorgondersteuning.

Er zijn meerdere mantelzorgers. Mag de mantelzorgondersteuning uit verschillende polissen bij elkaar opgeteld worden?

Bij sommige zorgverzekeraars zijn de dagen/uren van respijtzorg van de mantelzorger en de zorgvrager te stapelen. Dit betekent dat u de dagen/uren uit het pakket van de mantelzorger bovenop de dagen van de zorgvrager mag optellen, waardoor u dubbel zoveel dagen/uren heeft voor ondersteuning. Wanneer er meerdere mantelzorgers zijn, mogen bij een aantal verzekeraars zelfs alle polissen van de mantelzorgers bij elkaar worden opgeteld. Bekijk bij welke zorgverzekeraars dit mogelijk is.

Stap 2: De zorgverzekeraar brengt de zorgvraag in kaart

De tweede stap om ondersteuning te krijgen, maakt u een afspraak met de zorgcoach of zorgadviseur die de zorgvraag in kaart brengt.

Er wordt triage gedaan. Dit betekent dat de adviseur kijkt welke zorg of hulp er nodig is, maar ook welke zorg er op dit moment al eventueel bij u wordt ingezet. Zij zullen u verschillende vragen stellen om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Dit gesprek is een vereiste. Op basis van dit gesprek zal de verzekeraar bepalen of u aanspraak maakt op mantelzorgondersteuning.

Tijdens dit gesprek kunnen er zogenoemde “contra indicaties” naar boven komen, bijvoorbeeld een wlz indicatie, waardoor er geen gebruik gemaakt kan worden van mantelzorgondersteuning op de polis van de zorgvrager. Wel op de polis van de mantelzorger!

Stap 3: De zorgverzekeraar informeert de ondersteunende partij

De zorgverzekeraar heeft een contract met de ondersteunende partij. In dat contract staan afspraken/spelregels, opgesteld door de verzekeraar, waarin wordt gespecificeerd hoe de mantelzorgondersteuning door de verzekerde mag worden ingezet. Deze contracten verschillen per zorgverzekeraar. Deze afspraken zijn altijd op te vragen bij de zorgverzekeraar en de ondersteunende partij.

Nadat de verzekeringsadviseur toestemming geeft voor het vergoeden van de mantelzorgondersteuning, wordt de ondersteunende partij geïnformeerd. Mantelaar ontvangt meestal al binnen 24 uur goedkeuring van de verzekering.

Stap 4: Wij nemen contact met u op

De ondersteuning is nu bijna geregeld; de toestemming is er, de ondersteunende partij is geïnformeerd. Nu is het zaak om uw zorgvraag bij de ondersteunende partij kenbaar te maken, zodat zij een passende oplossing kunnen bieden.

Nu weten wij niet hoe het bij andere partijen werkt, maar Mantelaar zal contact met u opnemen nadat de toestemming van de verzekering is doorgekomen. Hieronder zullen wij stapsgewijs uitleggen hoe onze dienstverlening er vanaf dat moment uitziet.

Intake gesprek

Na de goedkeuring nemen wij contact met u op. Tijdens dit contact is het van belang dat wij precies weten wat uw zorgvraag is. Wat is het ziektebeeld van uw naaste, welke hulp heeft u nodig, is de hulp nodig op specifieke dagen en tijden? Ook zullen wij u vragen naar het pakket van uw zorgverzekering en hoeveel dagen respijtzorg in uw pakket opgenomen zijn. Deze informatie mag namelijk niet door alle zorgverzekeringen worden vrijgeven aan derden.

Selectie maken

Nadat wij uw zorgvraag goed in kaart hebben gebracht, selecteren wij één of meerdere passende zorgverleners uit ons bestand Mantelaars. Onze Mantelaars hebben allen een zorggerelateerde achtergrond. Wij selecteren hen op motivatie, hobby’s, interesses, ervaring en kennis, maar ook op het plezier dat zij hebben in het helpen van ouderen.

Een goede match

Wij vinden het belangrijk dat de zorgverlener goed bij u past. Er vindt in ieder geval een telefonische kennismaking plaats en daarna kunt u de zorgverlener ontmoeten. Tevreden? Dan kan u hem/haar direct inzetten.

Blijf op de hoogte

Na ieder bezoek laat de zorgstudent een digitaal dagboekbericht achter. In het dagboekbericht wordt vermeld wat er tijdens het bezoek gedaan is, hoe het met de cliënt gaat en worden eventuele bijzonderheden vermeldt.

Stap 5: Betaling van de ondersteuning

De zorgverlener, de Mantelaar, die bij u komt, houdt zelf de uren bij. Bij Mantelaar kunt u altijd online inzien welke zorg is geleverd en welke kosten er gemaakt zijn.

Per zorgverzekeraar verschilt de regeling van betaling. Het kan zijn dat u van de ondersteunende partij een factuur ontvangt die u zelf moet declareren bij uw verzekeraar/ de verzekeraar van uw naaste. U ontvangt dan het factuurbedrag op uw rekening. Daarna betaalt u de partij die ondersteuning biedt.

Ook kan het voorkomen dat de gemaakte kosten voor de mantelzorgondersteuning direct bij uw verzekeraar gedeclareerd kunnen worden. U ontvangt dan geen factuur. Wel is het belangrijk dat u goed in de gaten houdt hoeveel uren/dagen er mantelzorgondersteuning is ingezet, zodat u niet per ongeluk zorg inzet die niet meer vergoed kan worden. Mantelaar houdt dit ook voor u in de gaten.

Nog belangrijke vragen en antwoorden(Q&A)

Wat als de dagdelen niet binnen dezelfde kalendermaand worden opgemaakt?

Dit verschilt per zorgverzekeraar. bij de een is dit niet van toepassing en bij de ander wordt er per kalendermaand gefactureerd. Bekijk hier welke regeling bij welke zorgverzekeraar hoort.

Geldt de regeling van ondersteuning ook bij zorg aan eenzame ouderen?

Nee, het gaat hier om mantelzorgvervanging. Helaas komen eenzame ouderen hierdoor niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Is respijtzorg mogelijk i.g.v. palliatieve situatie (extramuraal) wanneer er tevens thuiszorg is?

Dit wordt gezien als een uitzonderlijke situatie en hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling.

Lees ook

2 juni 2021

Wat zijn de symptomen van een overbelaste mantelzorger?

'Mantelzorg'. Een begrip wat steeds vaker voorkomt in de media, maar het is niet altijd duidelijk wat deze term precies inhoudt.

Lees verder