Logo Mantelaar

Certificaathouders vergadering 2023

Dank voor uw reactie.

U heeft aangegeven Titiaan Zwart te mandateren tijdens de komende certificaathouders vergadering. De notulen ontvangt u per mail op het bij ons bekende emailadres.

Hartelijk groet,

Otto de Goeij