Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten
Menu

Persoonsgebonden Budget

Onze zorg kan in specifieke gevallen vergoed worden uit een persoonsgebonden budget. Mocht u een PGB hebben voor begeleiding, huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging, dan kan Mantelaar worden ingezet. Dit is geld dat u toegewezen krijgt van de gemeente, wanneer u daar recht op heeft. Óf u hier recht op heeft beslist niet Mantelaar maar de gemeente waar u woont. Er wordt door een specialist binnen de gemeente gekeken naar uw persoonlijke situatie. Wij vertellen u graag wat het persoonsgebonden budget inhoudt, welke vormen er zijn en wat Mantelaar kan betekenen.

Tarieven

PGB aanvragen:

PGB stappen plan

WMO

In de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat de u of uw naaste niet direct zorg hoeft te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo sinds 2015. Vanuit de gemeente gekeken naar welke hulpmiddelen u kunnen ondersteunen. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als u er op eigen kracht niet uitkomt. Dit kan een maatwerkvoorziening zijn. Als blijkt dat u recht heeft op PGB, heet de wet die daarmee gepaard gaat de wmo.De gemeente bepaalt ook of er recht is op PGB vanuit de jeugdwet, in gevallen van kinderen onder de 18 jaar, met bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke handicap.

U kunt voor informatie en advies ook terecht bij Per Saldo, de belangenorganisatie voor PGB-houders. Hier vindt u een pgb-test, waarmee u kunt testen of een pgb bij u past. 

ZVW

Vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZVW) is er de mogelijkheid om PGB op te nemen. Dit gaat sinds 2015 via de zorgverzekeraars. Dit is het Zvw-pgb. In de zvw-pgb wordt ook weer

U kunt zowel bij een basisverzekering, natura of restitutie, kiezen voor een pgb-vv (verpleging en verzorging). Waar u recht op heeft bij een restitutiepolis is dat u vrije keus heeft het kiezen van zorgverleners. Hier betaalt u wel iets extra’s voor en wordt niet vergoed vanuit het PGB.

U kunt elk jaar opnieuw bepalen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd wilt zijn. Bekijk hier vanuit welke verzekeraars Mantelaar vergoed wordt.

WLZ

Ook vanuit de wlz (Wet Langdurige Zorg) kunt u recht hebben op PGB. Bijvoorbeeld wanneer uw naaste chronisch ziek is en thuis continue ondersteuning nodig heeft. U kunt dan terecht bij het ‘centrum indicatiestelling zorg’ ofwel CIZ. Zij stellen vervolgens eerst een indicatie. Het CIZ moet dus eerst vaststellen hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is. Vervolgens stuurt het CIZ deze indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Vervolgens hoort u van hen of er PGB wordt toegekend op basis van WLZ.

Op de website van het CIZ kunt u informatie vinden wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft. Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de website vindt u een wlz-check.

Zorg in natura

Vanuit de WLZ kunt u tevens recht hebben op zorg in natura. Dit kan enkel voorzien worden door een zorginstelling of professional. Mantelaar is geen zorginstelling, maar een bemiddelingsbureau. Zorg in natura kunt u om die reden niet bij Mantelaar inkopen.

Inzet Mantelaar

Wanneer uw PGB nog ter beoordeling ligt bij uw gemeente, het CIZ of zorgkantoor, maar de zorg eigenlijk niet kan wachten, is er de mogelijkheid om particulier zorg af te nemen. Deze kunt u afnemen bij Mantelaar. Particuliere bezoeken kunnen worden omgezet naar PGB, maar dit kan niet met terugwerkende kracht. U betaalt dan de eerste bezoeken zelf totdat het PGB toegekend is. Als u bijvoorbeeld nog voor het einde van de maand Januari doorgeeft dat uw PGB is toegekend, kan Mantelaar alle bezoeken van januari nog omzetten naar PBG. Ook al is dit particulier gestart. Wanneer u dit in februari doorgeeft, worden de bezoeken van januari nog wel particulier geteld en starten de bezoeken op PGB-tarief vanaf februari. Bekijk wat Mantelaar in uw stad of regio kan betekenen.

Neem contact met ons op!

U bevindt zich hier: