Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. 

| Meer informatie

Sluiten

Persoonsgebonden Budget

Mantelaar werkt samen met verschillende verzekeraars. Hier volgt een overzicht van verzekeraars die hun verzekerden van budgetten voorzien om aan Mantelaar te besteden:

Onze zorg kan - in een aantal gevallen - worden vergoed uit een persoonsgebonden budget. Mocht u een PGB hebben voor begeleiding, huishoudelijke hulp en/of persoonlijke verzorging, dan kan Mantelaar worden ingezet.

U betaalt door middel van PGB. (Persoonsgebonden budget).

Dit is geld dat u toegewezen krijgt van de gemeente, wanneer u daar recht op heeft. Óf u hier recht op heeft beslist niet Mantelaar maar de gemeente waar u woont. Er wordt door een specialist binnen de gemeente gekeken naar uw persoonlijke situatie. Als blijkt dat u recht heeft op PGB, heet de wet die daarmee gepaard gaat de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). De gemeente bepaalt ook of er recht is op PGB vanuit de jeugdwet, in gevallen van kinderen onder de 18 jaar, met bijvoorbeeld een psychische of lichamelijke handicap.

Ook vanuit de wlz (Wet Langdurige Zorg) kunt u recht hebben op PGB. Bijvoorbeeld wanneer uw naaste chronisch ziek is en thuis continue ondersteuning nodig heeft. U kunt dan terecht bij het ‘centrum indicatiestelling zorg’ ofwel CIZ. www.ciz.nl Zij stellen vervolgens eerst een indicatie. Het CIZ moet dus eerst vaststellen hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is. Vervolgens stuurt het CIZ deze indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Vervolgens hoort u van hen of er PGB wordt toegekend op basis van WLZ.

Vanuit de WLZ kunt u tevens recht hebben op zorg in natura. Dit kan enkel voorzien worden door een zorginstelling of professional. Mantelaar is geen zorginstelling, maar een bemiddelingsbureau. Zorg in natura kunt u om die reden nooit bij Mantelaar inkopen.

Wanneer uw PGB nog ter beoordeling bij gemeente, CIZ of zorgkantoor ligt, maar de zorg eigenlijk niet kan wachten, is er wel een andere mogelijkheid. U kunt dan als particulier bij Mantelaar de zorg starten. Later kan dit worden omgezet naar PGB. Particuliere bezoeken kunnen worden omgezet naar PGB, maar dit kan niet met terugwerkende kracht. U betaalt dan dus de eerste bezoeken zelf tot dat het PGB toegekend is. Een voorbeeld: in het geval dat u nog voor het einde van de maand Januari doorgeeft dat uw PGB is toegekend, kan Mantelaar alle bezoeken van Januari nog omzetten naar PBG, ook al is dit particulier gestart. Wanneer u dit in Februari doorgeeft, worden de bezoeken van Januari nog wel particulier geteld en starten de bezoeken op PGB-tarief vanaf Februari.

U bevindt zich hier: