Logo Mantelaar

Hoe betaalt u de rekening bij PGB?

Blog door Thea Prins 16 november 2021

Heeft u of uw naaste door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of huishoudelijke hulp nodig? Dan heeft u misschien recht op een PGB. Er wordt dan een budget in de vorm van geld beschikbaar gesteld. Met een PGB regelt u zelf de zorg.

Met zorg in natura (ZIN) besteedt u de zorg uit aan een instelling met bijbehorende kosten. Of u kiest voor PGB en kiest zelf de zorgaanbieder. Bij het PGB regelt u de administratie zelf. Het positieve effect hiervan: meer budget over voor daadwerkelijk zorg. 

Mantelaar kan pas op PGB tarief inboeken als het deze toegekend is. U moet een PGB dus zelf aanvragen. Wij leggen u graag uit hoe u dit moet regelen en hoe de rekening betaalt.

PGB vanuit verschillende wetten

Ondersteuning vanuit het PGB WMO

Ondersteuning is hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort Wmo.

Ondersteuning op grond van de Wmo; betreft ondersteuning thuis bij de cliënt. Onder ondersteuning valt: begeleiding, vervoer of hulp bij het huishouden. Het merendeel van onze cliënten heeft PGB uit de Wmo voor hulp bij het huishouden of begeleiding.  

De PGB wordt aangevraagd bij de gemeente en de gemeente beoordeelt of er een PGB vanuit de Wmo wordt toegekend.

Jeugdhulp/ begeleiding op grond van de Jeugdwet

Is de hulp nodig voor iemand jonger dan 18 jaar? Dus hulp voor kinderen met psychische problemen of een lichamelijke- of geestelijke handicap. Het PGB moet worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente bepaalt of er een jeugdwet budget wordt toegekend.

Werkzaamheden op grond van het PGB WLZ

Is de situatie zo dat er thuis de hele dag zorg of toezicht nodig is? Omdat de cliënt bijvoorbeeld chronisch ziek is? Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg, afgekort WLZ.

Voor deze PGB moet er een indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, afgekort het CIZ. In de indicatie, die het CIZ opstelt, staat hoeveel zorg u nodig heeft. Het CIZ bepaalt dus hoeveel zorg de cliënt nodig heeft en maakt hier een inschatting van.

Het CIZ stuurt de indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor bepaalt vervolgens of er een PGB budget op grond van de WLZ wordt toegekend. Het zorgkantoor neemt daarover contact op met de cliënt.

Verpleging en verzorging op grond van het PGB  ZVW

Heeft de u of uw naaste thuis verpleging en persoonlijke verzorging nodig? Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, eten of voor wondverzorging? Deze zorg valt onder de zorgverzekering van cliënt. Een PGB moet worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kijkt of er een ZVW budget wordt toegekend. Lees meer over de inzet via de zorgverzekeraar.

PGB overzicht

Hulp bij aanvragen van het PGB

U kunt de zaken omtrent een PGB zelf regelen, maar kan hiertoe ook een vertegenwoordiger aanstellen. De vertegenwoordiger mag de zorgovereenkomst tekenen voor de cliënt, maar de vertegenwoordiger moet wel bekend zijn bij de Sociale Verzekeringsbank, afgekort SVB.

U of de vertegenwoordiger kan zelf afspraken maken met de zorgverlener, een zorgverlener kan een familielid zijn maar ook een zorginstantie. In ons geval is de mantelaar de zorgverlener.

De afspraken tussen u en de mantelaar worden vastgelegd in de zorgovereenkomst. Mantelaar hanteert een vaste werkwijze betreft de Zorgovereenkomst. Als u zorg via het PGB bij ons afneemt, zorgen wij ervoor dat u precieze instructies krijgt over hoe de zorgovereenkomst ingevuld moet worden.

Vertegenwoordigers die u kunnen helpen:

  • Mantelzorgmakelaar
  • Cliëntondersteuner
  • Casemanager 

U hoeft het niet alleen te doen

Ellen Tak

De zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst moet ingevuld worden zoals onze instructie voorschrijft. De zorgovereenkomst moet altijd ondertekend worden door de zorgvrager (cliënt) en de zorgverlener (student).

Waar moet de zorgovereenkomst heen?

Dit hangt af vanuit welke wet u PGB ontvangt. Ontvangt u het van de gemeente? Dus vanuit de WMO of Jeugdhulp. Dan moet de zorgovereenkomst worden opgestuurd naar de SVB. Het adres van de SVB: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 8038, 3503 RA Utrecht.

Ontvangt cliënt een PGB van het zorgkantoor, dus op grond van de WLZ. Dan moet de zorgovereenkomst naar het zorgkantoor worden opgestuurd.

Dit moet zijn het zorgkantoor die het PGB heeft toegekend. Indien de zorg vanuit de WLZ is toegekend dan moet er een zorgbeschrijving meegestuurd worden.

In de zorgbeschrijving staat precies wat de zorgverlener moet doen, welke taken, hoe vaak en waarom deze zorg nodig is. Het zorgkantoor stuurt de zorgovereenkomst door naar de SVB.

Controle van de Zorgovereenkomst

De gemeente of het zorgkantoor controleert en beoordeelt of de zorgovereenkomst goed en volledig is ingevuld. De SVB stuurt cliënt een brief als de gemeente of het zorgkantoor akkoord is met de zorgovereenkomst. 

Hoe werkt de uitbetaling van de SVB aan de mantelaar?

Wij maken maandelijks de facturen op voor PGB regelingen. Wij maken deze factuur op  in de naam van de zorgverlener/ zorgstudent. Hierdoor kan de mantelaar zich volledig focussen op de zorg. Bij het invullen van de zorgovereenkomst wordt er een uurtarief ingevuld.  Omdat er een uurtarief ingevuld is moet de cliënt maandelijks een declaratie indienen. Het is van belang dat u dit vroegtijdig doet, zodat de mantelaar betaald wordt. U kunt dit doen via van mijnpgb. Dit is een internetpagina waarop er zaken geregeld kunnen worden zoals wijzingen en uitbetalingen van de zorg.

Lees ook

7 oktober 2021

Esther de zorgstudent!

Esther is tweedejaars student en werkt bij Mantelaar als mantelzorgondersteuner. Zij vindt dat ze de beste bijbaan van Nederland heeft. Dat wilden wij wel eens zien, dus liepen wij een dagje met haar mee. Dit is wat zij ons allemaal liet zien!  

Lees verder