Logo Mantelaar

Wie betaalt de rekening?

Wij vinden dat mantelzorgondersteuning toegankelijk dient te zijn voor iedere Nederlander. Daarom doen wij er alles aan om de financiële drempels weg te nemen voor de mantelzorger. Er zijn meerdere financieringsvormen mogelijk.

Blog door Kirsten Cornelisse 16 november 2021

Welke vorm past het beste bij uw situatie? En wat als de situatie verandert? 
Samen zoeken wij naar een drempelvrije financiering terwijl de ondersteuning gewoon doorloopt.
Er zijn grofweg 4 manieren om onze dienstverlening te financieren; 

 • Particulier
 • Persoonsgebonden Budget
 • Vanuit de aanvullende verzekering
 • Vanuit de gemeente of thuiszorgorganisatie

In dit blog leest u hoe drempelvrije financiering er in de praktijk uitziet. We schetsen een compleet beeld van de mogelijkheden en situaties die wij dagelijks tegenkomen.

Particulier

90% van onze klanten start met particuliere thuiszorg of mantelzorgondersteuning. 
Op deze manier kan de ondersteuning direct beginnen. Doorgaans ontvangt u binnen vijf werkdagen een passende match.  

Ons tarief is €20,52 per uur. De kosten voor onze dienstverlening zijn af te trekken van uw inkomstenbelasting. Mantelaar valt onder de noemer Extra gezinshulp. De initiële kosten van de ondersteuning vallen gemiddeld 43! % lager uit. De uiteindelijke kosten zijn hierdoor erg te overzien. Hoe dat dan werkt?

KORTING VAN 43,1%

De uitleg

Zorgkosten zijn af te trekken van de inkomstenbelasting. Door de kosten af te trekken wordt het belastbaar inkomen minder en houdt u meer over. Door dit verschil te delen, door het aantal uur ondersteuning wat u heeft ontvangen, komen we tot de werkelijke kosten. Zoals u hierboven in de berekening kunt zien, zijn de kosten te overzien.

PGB

Wanneer de ondersteuning is gestart kunnen we onderzoeken of de zorgvrager recht heeft op een PGB. PGB staat voor het Persoonsgebonden Budget. U kunt, wanneer u een indicatie krijgt, kiezen om uw eigen zorg in te kopen middels dit budget of u besteedt uw zorg uit aan een zorginstelling (ZIN).

Het aanvragen van een PGB kan complex zijn. Mantelaar werkt nauw samen met experts die u kunnen begeleiden bij de aanvraag. Wanneer het PGB rond is betaalt u zelf niet meer de rekening, maar stuurt u de factuur door naar de Sociale VerzekeringsBank.  (SVB). Zij betalen de rekening vanuit uw budget.

ZIN versus PGB

Wanneer u een indicatie heeft kunt u kiezen voor Zin in Natura (ZIN) of voor een PGB. 

Met zorg in natura besteedt u de zorg uit aan een gecontracteerde instelling. Zij regelen dan ook de administratie, dit komt uit uw budget. 

Wanneer u kiest voor een PGB dan bepaalt u zelf met welke zorgaanbieder u een samenwerking aangaat. U bepaalt wanneer u de ondersteuning ontvangt. U voert zelf de administratie en behoudt de regie. 

Het PGB wordt verstrekt op grond van:

 • de WMO: Hulp, ondersteuning of begeleiding
 • de Jeugdwet: Kinderen en jongeren die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben
 • de WLZ : Zorgvragers die intensieve en langdurige zorg nodig hebben (blijvende zorg)
 • de ZVW: Zorgvragers die thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben (langer dan één jaar).

Ondersteuning op grond van de WMO

Onder ondersteuning valt: begeleiding thuis, vervoer of hulp bij het huishouden. 

Het merendeel van onze cliënten heeft PGB uit de WMO voor hulp bij het huishouden of begeleiding. Het PGB moet worden aangevraagd bij de gemeente.

Jeugdhulp/ begeleiding op grond van de Jeugdwet

Hulp voor iemand jonger dan 18 jaar. Het betreft hulp voor kinderen met psychische problemen of een lichamelijke- of geestelijke handicap. Het PGB moet worden aangevraagd bij de gemeente. 

Werkzaamheden op grond van het PGB WLZ

Is er altijd zorg en toezicht nodig? Kan de zorgvrager niet zelf alarm slaan? Bijvoorbeeld omdat de cliënt chronisch ziek is? Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg, afgekort WLZ.

De indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, afgekort het CIZ. In de indicatie, die het CIZ afgeeft, staat op hoeveel uren zorg u recht heeft. 

Het CIZ stuurt de indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor bepaalt vervolgens of er een PGB budget op grond van de WLZ wordt toegekend. Het zorgkantoor neemt daarover contact op met de zorgvrager.

Verpleging en verzorging op grond van het PGB  ZVW

Heeft u of uw naaste thuis verpleging en persoonlijke verzorging nodig? Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, eten of voor wondverzorging? Deze zorg valt onder de zorgverzekering van de zorgvrager.Een PGB moet worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kijkt of er een ZVW budget wordt toegekend. Lees meer over de inzet via de zorgverzekeraar.

De aanvullende verzekering

Terwijl u al ondersteuning ontvangt, kunt nagaan of respijtzorg in uw aanvullende polis is opgenomen. Bent u als mantelzorger en/of de zorgvrager aanvullend verzekerd bij een van deze verzekeraars? Dan is dat goed nieuws. De kans is groot dat u onze ondersteuning vergoed krijgt vanuit de respijtzorg regeling. Ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Sommige polissen werken met uren, andere met dagen. Bekijk het op onze website. 

Vaak wordt de polis gebruikt voor hulp/ ondersteuning na een ziekenhuisopname, tijdens vakantie van de mantelzorger. Deze ondersteuning wordt dan respijtzorg genoemd en is bedoeld om een bepaalde periode te overbruggen. Bijvoorbeeld wanneer uw PGB aanvraag loopt. Gelukkig worden onze mantelaars bijna door alle zorgverzekeraars vergoed. Zie hier welke dit allemaal zijn.

De stappen om de ondersteuning te starten. 

Om te zorgen dat u de ondersteuning zo snel mogelijk van start gaat, zijn er een aantal stappen die u moet nemen. 

 • Stap 1: Vul de orientatiestraat in of neem contact met ons op. 
 • Stap 2: Wanneer wij u kunnen helpen gaan wij op zoek naar de beste match
 • Stap 3: De ondersteuning start direct
 • Stap 4: Wanneer de polis toereikend is, toestemming vragen bij verzekeraar
 • Stap 5: Onderzoeken of PGB een mogelijkheid is 
 • Stap 6: Mantelaar denkt met u mee over de gunstigste financieringsvorm.

Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om de kosten voor onze ondersteuning zo laag mogelijk te houden. Onze ondersteuning biedt rust. Mantelaar staat voor goede zorg en een persoonlijke aanpak. Wij denken met u mee, want zorg doen we samen.

Lees ook

26 oktober 2021

Mantelaar heeft een nieuwe algemeen directeur

De 38 jarige Otto de Goeij staat de komende jaren aan het hoofd van onze landelijke mantelzorg-organisatie. Hij stroomt door vanuit zijn rol als operationeel directeur, welke hij reeds 3 jaar bekleedde.

Lees verder